Magic Loop

Oppdatert 11.03.2023

1

2

3


Pinner


Rundpinnen må være lang og ha en fleksibel vaier.

Til pulsvarmere liker jeg en lengde på 80 cm.


For at du enkelt skal kunne se hva som er bakre og fremre pinne har jeg markert bakre pinne med en blå prikk.Bilde 1

Legg opp det antall masker

som er opgitt i mønsteret.

Bilde 2

Skyv maskene til midten av

vaieren og dra ut vaieren

mellom to masker slik at du

får likt antall på hver side.


Bilde 3

Skyv de maskene du la opp

først til pinnespissen, dette er

fremre pinne. Garntråden det

skal strikkes med er på bakre

pinne. Pass på at maskene ikke

blir vridd.

4

5

6

7

Bilde 4 og 5
Strikk maskene på fremre pinne
med bakre pinne.

Bilde 6

Når maskene på fremre pinne er strikket,

snu arbeidet, dra ut fremre pinne,

skyv maskene på bakre pinne til spissen.


Strikk maskene på bakre pinne, snu arbeidet,

dra ut bakre pinne, skyv maskene på

fremre pinne til spissen.

Bilde 7

Fortsett å strikke slik til

arbeidet er ferdig.