Forkortelser

Oppdatert 03.04.2023

UNDER ARBEID

Liste over forkortelsene som brukes i mine oppskrifter.

Alle oppskriftene mine har forklaring på de forkortelsene du trenger til den spesifike oppskriften.

(Eldre oppskrifter kan avvike noe)

Grunnleggende

Når du strikker frem og tilbake


Glattstrikk: Rett på rett side, vrang på vrang side.

Vrangstrikk: Vrang på rett side, rett på vrang side.

Rillestrikk: Alle rett.  2 pinner er 1 rille.

Når du strikker rundt


Glattstrikk: Rett.

Vrangstrikk: Vrang. Eller vreng arbeidet med vrang side ut og strikk rett.

Rillestrikk: 1 omgang rett, 1 omgang vrang. 2 omganger er 1 rille.

Omg.         Omgang(er)

m               Maske(r)

p                Pinne(r)

Arb.            Arbeidet

sm, fm, tm     Sett markør, flytt markør, ta bort markør

Rett maske. Strikk rett på rett side og vrang på vrang side.

Vrang maske. Strikkes vrang på rett side og rett på vrang side.

Vridd rett. Strikk 1 rett maske ved å ta i bakre maskebue.

Vridd vrang. Strikk 1 vrang maske ved å ta i bakre maskebue.

Flytt 1 m fra venstre til høyre pinne som om den skulle strikkes rett.

Ta garnet foran arbeidet, flytt 1 m fra venstre til høyre pinne som om den skulle strikkes rett, ta garnet på baksiden av arbeidet igjen.

Felling

Strikk 2 masker rett sammen. 1 maske felt.

Strikk 2 masker vrang sammen. 1 maske felt.

Strikk 3 masker rett sammen. 2 maske felt.

Strikk 3 masker vrang sammen. 2 maske felt.

Løft 1 m som om den skulle strikkes rett, gjenta, sett disse 2 maskene tilbake på venstre pinne, strikk disse to maskene sammen i bakre maskeledd. 1 maske felt.

Løft 1 m som om den skulle strikkes rett, gjenta, gjenta, sett disse 3 maskene tilbake på venstre pinne, strikk disse 3 maskene sammen i bakre maskeledd. 2 maske felt.

Løft 2 m som om de skulle strikkes rett sammen, løft 1 m, sett disse 3 maskene tilbake på venstre pinne, strikk disse 3 maskene sammen i bakre maskeledd. 2 maske felt.

Øking

Ta garnet over pinnen. Dette blir en ny maske på neste omg. pinne.

Plukk opp tråden mellom 2 masker og strikk den vridd rett

Plukk opp tråden mellom 2 masker og strikk den vridd vrang

Strikk 1 rett i fremre maskebue uten og ta m på venstre pinne av pinnen, strikk 1 rett i bakre maskebue på samme maske og ta masken på venstre pinne av pinnen. 1 maske er økt.

Strikk 1 rett i bakre maskebue uten og ta m på venstre pinne av pinnen, strikk 1 rett i fremre maskebue på samme maske og ta masken på venstre pinne av pinnen. 1 maske er økt.

Hullstrikk

Ta garnet over pinnen. Dette blir en ny maske på neste omg. pinne.

Fletter med rett maske

Sett 1 m på flettep. bak arb., strikk 1r, strikk 1r fra flettepinnen.

Sett 1 m på flettep. foran arb., strikk 1r, strikk 1r fra flettepinnen.

Sett 3 m på flettep. bak arb., strikk 1r, strikk 3r fra flettepinnen.

Sett 1 m på flettep. foran arb., strikk 3r, strikk 1r fra flettepinnen.

Sett 2 m på flettep. bak arb., strikk 2r, strikk 2r fra flettepinnen.

Sett 2 m på flettep. foran arb., strikk 2r, strikk 2r fra flettepinnen.

Sett 1 m på flettep. bak arb., strikk 3r, strikk 1r fra flettepinnen.

Sett 3m på flettep. foran arb., strikk 1r, strikk 3r fra flettepinnen.

Sett 3 m på flettep. bak arb., strikk 2r, strikk 3r fra flettepinnen.

Sett 2 m på flettep. foran arb., strikk 3r, strikk 2r fra flettepinnen.

Sett 2 m på flettep. bak arb., strikk 3r, strikk 2r fra flettepinnen.

Sett 3 m på flettep. foran arb., strikk 2r, strikk 3r fra flettepinnen.

Sett 1 m på flettep. bak arb., strikk 4r, strikk 1r fra flettepinnen.

Sett 4 m på flettep. foran arb., strikk 1r, strikk 4r fra flettepinnen.

Fletter med vrang maske

Mønsterstrikk

Spesialmasker